Welcome to Inspiration!

Inspiration - Muse Uganda – So ART Student, NIAAD, 2014
Topaz Inspiration Art Volunteers, Georgia Refugee Camp 2008
Inspiration/Brit Olam Musician Volunteer Little Light Child care Center Kampala 2010
IIA - Inspiration International Academy , SoART Students, Uganda 2019
Inspiration Center, SoART performing Young Artists, Bekat Kinorot, Israel 2015
Inspiration/Brit Olam SoART Women Empowerment Program, Uganda 2010
Inspiration International Conference, Makerere University, 2019
IIA - Inspiration International Academy , SoART Students, Uganda 2019
Kizito Maria Kasule SoART painting 2016
IIA - Inspiration International Academy , SoART Students, Uganda 2019
Henry Serubiri SoART painting 2015
Inspiration/Brit Olam SoART Women Empowerment Program, Uganda 2010
NIAAD Host and Partner of Inspiration International Academy for Arts Leadership and Social Change, Namulanda, Uganda
IIA - Inspiration International Academy , SoART Students, Uganda 2019
IIA - Inspiration International Academy , SoART Students, Uganda 2019
Brit Olam – Inspiration Israeli Mosaic Work, NIAAD, Uganda, 2020
Inspiration - Muse Uganda – So ART Dance Class, NIAAD, 2014
IIA - Inspiration International Academy , SoART Students, Class on Art for Social Change , Uganda 2019
IIA - Inspiration International Academy , SoART Students, Uganda 2019
IIA - Inspiration International Academy , SoART Students, Uganda 2019
Inspiration International Conference, Makerere University, 2019
Inspiration Center, SoART Young Artists, Bekat Kinorot, Israel 2015
Protestant Church Adendorf - Inspiration – SoART Awerness and Educational Mission to Auschwitz, 2019
Previous
Next

ברוכים הבאים לתנועת אינספיריישן- אמנות לשינוי חברתי

תנועת אינספיריישן היא תנועה ישראלית-גלובלית הרותמת את סגולותיה המתמירות של האמנות לטובת פיתוח קהילתי בר קיימא ולעיצוב מנהיגות חברתית מעורבת, רגישה ומשתפת
אינספיריישן הוקמה בשנת 2011 על בסיס ידע וניסיון רב שהצטברו במהלך השנים[1] בתחומי האמנות והקהילה בישראל ובפרויקטים ממוקדים בזירות שונות בעולם בשגרה ובזירות אסון[2] . אינספיריישן חרתה על דגלה פיתוח אסטרטגיה חברתית – תרבותית משולבת, המושתתת על עקרונות המצוינות האמנותית, אקטיביזם ואחריות חברתית וטיפוח מנהיגות חברתית איכותית.
 

אמנות בקהילה
אמנות בקהילה, בקעת כנרות, עמק הירדן 2015
תכנית להעצמת נשים באמנות, מוזה אוגנדה 2010

 המשתלבים לכדי תנועה של יחידים, קבוצות, ומוסדות אמנות ברחבי העולם. חזונה נעוץ בשפה הבינלאומית של האמנות, שפה המרחיבה ומעמיקה את יכולתנו לצמיחה, תומכת בתהליכי התמרת סכסוכים, מעצימה יחידים ופותרת קשיים חברתיים תוך מתן אפשרויות חדשות להבעה ושיח.

אינספיריישן יונקת את השראתה מפועלם של אמנים מובילים בעולם ובישראל שרתמו ורותמים את האמנות ככלי לביטוי ומימוש אג’נדות חברתיות מקומיות וגלובליות. אמנים הפועלים, לצד עשייתם האמנותית, גם בקידום עשייה הומניטארית והעצמת אוכלוסיות מוחלשות ברחבי העולם כגון אלטון ג’ון ובוב גלדוף, בונו-פול דיוויד יוסון ומיה פארו,  אנג’לינה גו’לי, דניאל בארנבוים ויצחק פרלמן, קורט יוס ופינה באוש.

כנס אמנות לשינוי חברתי, אוניברסיטת מקררה, 2019

ליבת פעילות אינספיריישן הינה הקמה והפעלת מסגרת אקדמית בינלאומית “האקדמיה הבינלאומית לאמנות, מנהיגות חברתית ושינוי חברתי” (Inspiration International Academy for Art, Leadership and Social Change). האקדמיה פועלת כמסגרת בין תחומית – גלובלית שמשלבת לימודים מתקדמים בתחומי האמנות לצד לימודי פיתוח קהילתי, יזמות חברתית מנהיגות חברתית . האקדמיה פועלת כפסיפס שותפויות עם מוסדות אקדמיים להשכלה גבוהה בתחומי האמנות, ארגוני אמנות אקטיביסטים ועם ארגונים ומוסדות המתמחים בקידום ופיתוח מנהיגות, יזמות, חדשנות טכנולוגית ואקטיביזם חברתי. התכנית האקדמית הראשונה נפתחה באוגנדה באוגוסט 2019 כמסלול לימודים דו-שנתי לאמנים ממדינות מזרח אפריקה. במהלך שנות פעילותה פיתחה אינספיריישן פרדיגמה ייחודית לשינוי חברתי המושתתת על ארבעה ערוצים עיקריים * אמנות אקטיביסטית * אמנות להעלאת מודעות *אמנות לפיתוח יכולות חברתיות * אמנות קהילתית פרדיגמת אינספיריישן מהווה כלי רעיוני, תכנוני ויישומי לתכניות אינספיריישן השונות

הוראה באקדמיית IIA באוגנדה, 2019

חזון אינספיריישן

יזמי אינספיריישן ומוביליה מאמינים כי כוחה היוצר, המתמיר והמאחה של האמנות, יכול להביא לצמיחה, תקווה ומזור לצעירים ומבוגרים, לקדם אוכלוסיות בפריפריות חברתיות מוחלשות ולסייע בחיזוקן והצמחתן של קהילות מודרות במדינות מתפתחות. האמנות מהווה אמצעי לשימור הסביבה והטבע, ומנוף לקידום זכויות אדם וזכויות חברתיות של קבוצות מודרות בחברה. האמנות מגשרת בין מכשולים ותהומות של גזע, מעמד, אמונה והשתייכות אתנית. ניתן והכרחי להתמודד עם צרכי השעה באמצעות פיתוח וטיפוח מנהיגות חברתית אקטיביסטית, מנהיגות הפועלת מתוך מערכת ערכית המושתתת על צדק חברתי, יושרה ואחריות. מנהיגות המעניקה השראה ושותפות עם כל הפעילים לצידה ועמה. האמן היוצר פועל מתוך חזון והשראה, מתוך אמונה ביכולתו לבטא, להשפיע ולתרום לחוויה האנושית ולקיום האנושי. רכיבי האמנות הינם כחומר ביד היוצר בהצמחת ופיתוח מנהיגות חברתית מעצבת ומשתפת. אנו מאמינים כי אמנות מנהיגות מעצבת משולבות זו בזו בכוחן ההשראתי, היצירתי ובאמונה ברוח האדם וביכולתו לעשות טוב ולקדם בצורה הוגנת וראויה את החברה על כלל רכיביה ורבדיה

סדנת זהות ואמנות, IIA, 2020

מטרות תנועת אינספיריישן

אמנות בקהילה. מתנדבת, עלמה זהר, בגן ילדים little light, באוגנדה
 

*הקמת פלטפורמה לימודית-אקדמית בין תחומית, המשלבת לימודי אמנות, אקטיביזם חברתי ומנהיגות חברית מעצבת.

*הקמת מרכזים קהיליתיים ללימודי אמנות וישנוי חברתי על-פי פרדיגמת אינספירישן ופעילות המושתתת על אטיביזם אמנותי-חברתי

*הקמת מרכז ידע ומחקר בין תחומיים בתחומי האמנות והשינוי החברתי במסגרת ולצד מסגרות אקדמיות ברחבי העולם

ייזום, פיתוח ותמיכה בתכניות ומיזמים אמנותיים-חברתיים העוסקים בהעצמה קהילתית וסיוע לאוכלוסיות, קידום פלורליזם תרבותי, פיתוח מנהיגות חברתית ומימוש ערכי תיקון עולם

יצירת קשרים ורשתות לשיתופי פעולה עם מוסדות אקדמיה, חינוך, תרבות ופיתוח בינלאומיים ושילובם בשלבי הפיתוח ובפעילות השוטפת של אינספירישן

שיפור וטיפוח תדמיתה של מדינת ישראל בירה הבינלאומית, קידום מיצובה של החברה הישראלית כחברה סולידארית התורמת באפן משמעותי ומהותי לפיתוח בינלאומי ולעשייה הומניטארית.

פיתוח תנועה בינלאומית של אמנם צעירים ובוגרים העוסקים במגוון רחב של פעילות אמנות במרחב הציבורי ובכללם- אמנות קהילתית, אמנות לשינוי חברתי, אמנות סביבתית, אמנות מחאה ועוד

  הפלטפורמה תוקם במוקדים שונים בעולם ותקלוט סטודנטים מרחבי העולם, ובמיוחד ממדינות מתפתחות. מסגרות הלימוד יכשירו את תלמידיהם במגוון תחומי האמנות ואסטרטגיות לפיתוח ושינוי חברתי. המרכזיים האקדמיים יותאמו למאפייני התרבות, החברה והכלכלה המקומיים.

אמנות בחירום, מחנה הפליטים גורי, גיאורגיה 2008

"There are painters who transform the sun to a yellow spot, but there are others who with the help of their art and their intelligence, transform a yellow spot into sun” ― Pablo Picasso

blog 1

blog 2

blog 3